W drugiej części tego kursu nauczysz się jak działa edycja tabel za pomocą wklejania specjalnego w Excelu. W poprzedniej części omawialiśmy jak skopiować tylko część danego zaznaczenia, np. tylko wartości, lub tylko formatowanie, lub tylko formatowanie warunkowe, itp. Teraz nauczymy się czegoś nowego na temat wklejania specjalnego, a mianowicie zobaczysz jak to narzędzie można wykorzystać do edytowania wartości w naszych tabelach.

Co zawiera tutejsza lekcja

W tej lekcji Excela będziemy używać tej samej tabeli co poprzednio. Mamy tam kolumnę o nazwie „Cena”. Powiedzmy że chcielibyśmy zwiększyć każdą cenę w tej kolumnie o 10 zł. Jednym sposobem na zrobienie tego jest oczywiście klikanie na każdą komórkę i ręcznie zmienianie każdej ceny. Musimy wtedy sami policzyć jaka to będzie kwota gdy dodamy do niej 10 zł i ją wpisać do danej komórki. Jeżeli nasza tabele jest dość mała, to takie ręczne wpisywanie nowych wartości nie będzie zbyt uciążliwe. Ale co jeśli nasza tabela ma kilkadziesiąt, lub kilkaset wierszy? Ręczna edycja każdej komórki nie wchodzi w grę. Musi istnieć lepszy, mądrzejszy i szybszy sposób.

Wklejanie specjalne w ExceluI rzeczywiście taki sposób istnieje. Do tego użyjemy właśnie wklejania specjalnego. Aby to zrobić, to musimy najpierw gdzieś obok naszej tabeli (nie ważne gdzie i w jakiej komórce) wpisać tą wartość, o którą chcemy zwiększyć nasze wartości w tabelce. W naszym przykładzie będzie to 10. Następnie zaznaczamy to 10, i je kopiujemy. Potem zaznaczamy zawartość kolumny „Cena” i klikamy prawym przyciskiem myszy na to zaznaczenie. Potem z listy która się nam pokaże, wybieramy pozycję o nazwie wklejanie specjalne. Następnie, zaznaczamy „Wartości” w sekcji „Wklej” a w sekcji o nazwie „Operacja” zaznaczamy „Dodaj”, i klikamy „OK”. Gdy to zrobimy, do każdej ceny w naszej kolumnie zostanie dodane 10.

W taki sam sposób można mnożyć, dzielić lub odejmować wartości. Jest to bardzo szybki i sprytny sposób na edytowanie wartości w tabelach. Tak więc zobacz tą lekcję poniżej:

Teraz już wiesz jak można edytować tabele za pomocą wklejania specjalnego. Kliknij w ten link aby wrócić do poprzedniej strony. Stamtąd będziesz mógł przejść do trzeciej lekcji tego kursu.

  • Brak produktów w koszyku.