Po obejrzeniu drugiej części tego kursu jesteś gotowy aby zobaczyć trzecią lekcję. Język VBA pozwala nam wykonywać różne czynności związane z arkuszami i plikami. W tej lekcji dowiesz się jak dodawać, usuwać i edytować arkusze lub pliki dzięki VBA w Excelu.

Funkcja Worksheets

VBA posiada funkcję o nazwie Worksheets. Dzięki niej jesteśmy w stanie robić różne rzeczy związane z arkuszami w Excelu. Wewnątrz tej funkcji musimy wpisać nazwę arkusza z którym chcemy pracować. Potem piszemy kropkę i następnie musimy napisać co chcemy zrobić z danym arkuszem. Najprostszą rzeczą jaką możemy zrobić to aktywować/zaznaczyć dany arkusz. Oto kod który to robi: Worksheets(„Nazwa_mojego_arkusza”).Activate.

Jeśli nie chcemy używać nazwy arkusza to możemy zamiast niej napisać numer arkusza. Pierwszy arkusz z prawej strony ma numer 1, drugi arkusz z prawej strony ma numer 2, i tak dalej. Jeśli chcemy aktywować/zaznaczyć drugi arkusz to możemy napisać taki kod: Worksheets(2).Activate.

Dodawanie i usuwanie arkuszy za pomocą VBA

VBA pozwala nam dodawać nowe arkusze do plików w Excelu. Wystarczy że napiszemy Sheets.Add i Excel doda nowy arkusz. Jeśli chcemy aby Excel wstawił go zaraz po innym arkuszu to musimy napisać After:= i potem użyć funkcji Worksheets. Jak to zrobić jest pokazane w lekcji. W równie prosty sposób możemy usuwać arkusze. Możemy to zrobić za pomocą funkcji Worksheets oraz słowa Delete. Kod który to robi może wyglądać mniej więcej tak: Worksheets(„Nazwa_arkusza”).Delete.

Zmienianie nazwy

Aby zmienić nazwę arkusza za pomocą VBA musimy użyć parametru Name. Kod który zmienia nazwę może wyglądać tak: Worksheets(„Nazwa_arkusza”).Name = „Nowa_nazwa”.

Otwieranie i zamykanie plików Excela dzięki VBA

Inną rzeczą którą możemy zrobić dzięki Excel VBA to otworzyć inny plik Excela. Oto kod który demonstruje jak to można zrobić: Workbook.Open („C:\ścieżka\do\pliku.xlsx”). Pamiętaj aby w cudzysłowie umieścić pełną ścieżkę do pliku który chcesz otworzyć. Aby zamknąć plik Excela (który oczywiście już jest otwarty) to możemy napisać taki oto kod: Workbooks(„Nazwa_pliku”).Close. W cudzysłowie musimy wstawić nazwę pliku który ma zostać zamknięty.

Podsumowanie

To była już trzecia lekcja która miała na celu pokazać Ci jak działają podstawy VBA w Excelu. Jeśli chcesz dalej uczyć się języka VBA to kliknij w ten link aby kupić dostęp do całego szkolenia i wszystkich lekcji. Dzięki znajomości VBA będziesz wiedział jak tworzyć własne makra w Excelu co sprawi że praca w Excelu będzie łatwiejsza i prostsza, ponieważ makra które stworzysz będą robić wszystko za Ciebie!

  • Brak produktów w koszyku.