Regulamin

1. Postanowienia ogólne
2. Zawieranie umowy
3. Realizacja umowy
4. Licencja na zakupione produkty
5. Odstapienie od umowy i zwrócenie produktu
6. Reklamacje
7. Ochrona prywatnosci i danych osobistych
8. Postanowienia koncowe

1. Postanowienia ogólne

1a. Sklep internetowy administrowany pod adresem http://zlotekursy.pl zajmuje się działalnością handlową w zakresie sprzedaży dostępu do instruktażowych kursów wideo. Sklep internetowy prowadzi handel oraz sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1b. Firma Marta Steczko Consultings z siedzibą w Kluczach jest właścicielem sklepu internetowego. Firma posiada NIP 6443455599 oraz REGON 243530899.

1c. Skontaktować się można ze sklepem poprzez adres e-mail biuro@zlotekursy.pl lub poprzez telefon komórkowy 530 052 875.

1d. Użytkownik który składa zamówienie zapoznał się z treścią tutejszego Regulaminu i zgodził się na postanowienia w nim zawarte.

1e. Pojęcia które są użyte w tutejszym regulaminie to: Operator – właściciel serwisu http://zlotekursy.pl a jest nim firma Marta Steczko Consultings, NIP 6443455599, REGON 243530899. Serwis – strona internetowa która znajduje się pod adresem internetowym http://zlotekursy.pl. Sklep – strona internetowa która znajduje się pod adresem http://zlotekursy.pl a właścicielem jest firma Marta Steczko Consultings, NIP 6443455599, REGON 243530899.

2. Zawieranie umowy

2a. Produkty demonstrowane na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert.

2b. Przedstawione ceny nie obejmują podatku VAT, a powodem tego jest to iż Operator nie jest płatnikiem VAT. Ceny są podane w walucie Polski złoty.

2c. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia poprzez kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka” umieszczonej obok produktu oraz uzupełnienie formularza płatności.

2d. Jeżeli formularz płatności będzie wypełniony niewłaściwie a list elektroniczny będzie niezrozumiały, zamówienia takie nie będą urzeczywistniane.

3. Realizacja umowy

3a. Za produkt zamówiony w sklepie można zapłacić niniejszymi formami płatności:

  1. Przelew na konto – wpłata na konto bankowe sklepu przed realizacją zamówienia i przed wysłaniem produktu do klienta.
  2. Używając elektronicznego systemu płatności PayU z którym sklep zawarł odpowiednią umowę.
  3. Używając elektrycznego systemu płatności PayPal, z którym sklep zawarł odpowiednią umowę.

3b. Czas potrzebny na realizację zamówienia to 3 dni robocze.

3c. Przy zapłacie w formie przedpłaty elektronicznej czas realizacji zamówienia związany jest z otrzymaniem potwierdzenia wpłynięcia środków pieniężnych na konto sprzedawcy.

3d. Czas dostawy produktu to 3– dni robocze.

3e. Sposób dostawy produktu to: wiadomość e-mail ze wszystkimi informacjami, która jest wysyłana na adres e-mail który kupujący podał w trakcie wypełniania formularza płatności. Koszt takiej wysyłki to 0 zł.

4. Licencja na zakupione produkty

4a. Klient kupując w sklepie zgadza się że zakupione kursy wykorzysta tylko do użytku prywatnego.

4b. Jakiekolwiek wypożyczanie, powielanie, publiczne wyświetlanie, montaż, lub inne rozpowszechnianie nagrań lub fragmentów nagrań bez odpowiedniej licencji i zgody sklepu jest zabronione.

4c. Klient ma prawo wykonać jedną kopię zapasową zakupionego produktu, ale tylko do użytku prywatnego.

4d. Zakupione produkty w sklepie nie mogą być przedmiotem odsprzedaży, wymiany lub sprzedaży handlowej bez uzyskania odpowiedniej licencji.

5. Odstąpienie od umowy i zwrócenie produktu

5a. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentom. Powodem tego jest to iż produkty sprzedawane przez sklep to elektroniczne i informacyjne nagrania audio i video.

6. Reklamacje

6a. Konsument ma prawo skontaktować się ze sklepem aby złożyć reklamację, gdy stwierdzi w zamówionym produkcie wadę, uszkodzenie lub niezgodność produktu z opisem.

6b. Sklep rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od oświadczenia reklamacji przez konsumenta.

6c. Konsument może złożyć reklamację telefonicznie dzwoniąc na numer: 530052875 lub pisząc na adres e-mail: info@zlotekursy.pl.

7. Ochrona prywatności i danych osobistych

7a. Sklep http://zlotekursy.pl oraz firma Marta Steczko Consultings, która ma siedzibę w Kluczach, NIP 6443455599, REGON 243530899 przetwarza dane osobiste które Kupujący przekazuje nabywając produkty w sklepie. Dane osobowe Kupującego są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie skormułowanym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883).

7b. Dane osobowe które są przetwarzane to imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail. Celem przetwarzania tych danych jest realizacja umowy, czyli dostarczenie produktów które zamówił Kupujący.

7c. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane mogą być także przekazane operatorom płatności online. Celem tego jest możliwość wykonania zapłaty za produkty online przez Kupującego.

7d. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych. Ma też prawo żądania ich korekty, uzupełnienia oraz ich usunięcia.

7e. Sklep zabezpiecza dane osobowe Kupujących przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją, Sklep także wdraża odpowiednie środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych Kupujących, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym i technicznym, przede wszystkim systemy szyfrowania danych.

7f. Sklep informuje że na komputerze Kupującego mogą być zapisane pliki „cookies”, czyli małe pliki tekstowe które służą do identyfikacji użytkownika w celu prawidłowego działania sklepu. Użytkownik ma prawo do wyłączenia plików „cookies” lecz może to się wiązać z utrudnionym lub wolniejszym działaniem serwisu.

8. Postanowienia końcowe

8a. Tutejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej w sklepie. Regulamin jest dla każdego dostępny na stronie http://zlotekursy.pl/regulamin. Kupujący może ten regulamin zapisać w pamięci swojego komputera lub ją wydrukować.

8b. Tutejszy regulamin obowiązuje od dnia 21.05.2018 i w przyszłości może ulec zmionom. O zmianach w tutejszym regulaminie sklep internetowy poinformuje Kupujących z wyprzedzeniem 14 dni od wejścia w życie nowego regulaminu.

8c. Wszelkie spory które wynikną z umów zawieranych pomiędzy Kupującym a sklepem, lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od ustalenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie postanowionym przez strony mediacja nie przyczyniła się do zawarcia ugody, spór będzie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.

  • Brak produktów w koszyku.