W tej lekcji nauczysz się czym są zmienne w Javie. Zmienna jest miejscem gdzie można zapisywać różne wartości takie jak np. tekst lub liczby. Każda zmienna musi mieć ustalony typ danych. Taki typ danych mówi jakiego rodzaju wartości mogą być przechowywane w danej zmiennej.

Zmienne w Javie

Gdy tworzymy nazwę zmiennej to musimy pamiętać o kilku ograniczeniach. Nazwa ta nie może zaczynać się od liczby tylko od litery. Jeśli chcemy używać cyfry w nazwie zmiennej to musimy je umieścić po literze która rozpoczyna nazwę zmiennej.

Pamiętaj że gdy już nadamy jednej zmiennej jakąś nazwę to nie możemy stworzyć potem drugiej zmiennej z tą samą nazwą. Możemy natomiast zmienić wartość zmiennej którą wcześniej stworzyliśmy. Pamiętaj jednak że ta nowa wartość musi mieć ten sam typ danych. Nie jest to możliwe aby zmienić typ danych zmiennej.

Zmienne w JavieZmienne są bardzo przydatne i są one nierozerwalną częścią programowania. Dzięki zmiennym można przechować interesującą nas wartość tak aby można było tą wartość wykorzystać później. W dalszych lekcjach nauczysz się jak przekazywać zmiennie do innych metod i klas tak aby tamte klasy mogły skorzystać z wartości zapisanych wewnątrz zmiennych.

Typy danych

W tej lekcji oraz przez kilka następnych będziemy używać tylko kilka podstawowych typów. W późniejszych częściach tego kursu poznasz inne typy. Takim podstawowym typem danych jest int. Oznacza on że dana zmienna przechowuje liczby całkowite takie jak 1, 2, 3, -50, 100. Z kolei double jest typem który pozwala na przechowywanie liczb dziesiętnych takich jak 1,5 lub 10,49.

Jeżeli użyjemy typu danych String to do danej zmiennej będziemy mogli zapisać ciąg znaków (tekst). Typ danych char oznacza że dana zmienna zawiera tylko jedną literę np. a, g, lub w. Zmienna która ma typ boolean jest zmienną która może zawierać tylko jedną z dwóch wartości. Są nimi true (prawda) lub false (fałsz).

Dalsze lekcje

Teraz już wiesz jak działają typy danych oraz zmienne w Javie. W następnej lekcji omówimy czym są stałe. Są one prawie tym samym co zmiennie. Różnica polega na tym że zmienne mogą zmieniać swoją wartość a stałe już nie mogą. Aby zobaczyć szóstą lekcję to kliknij tutaj.

  • Brak produktów w koszyku.