Jeśli obejrzałeś już pierwszą część kursu Excel VBA dla początkujących to możesz przejść do drugiej lekcji. Teraz nauczysz się jak działa funkcja Range. Jest ona bardzo przydatna ponieważ dzięki niej możemy zmieniać zawartość komórek w Excelu.

Wstawianie wartości do komórek

Dzięki funkcji Range możemy wstawiać liczby lub tekst to komórek. Jeżeli chcemy wstawić liczbę 10 do komórki A1 to możemy napisać taki oto kod: Range(„A1”).Value = 10. Pierwsza część tego kodu (przed kropką) mówi że chcemy zaznaczyć komórkę A1. Po kropce mówimy że chcemy zmienić wartość danej komórki. Po znaku równości mówimy jaką wartość chcemy zapisać do tej komórki. W podobny sposób możemy wstawić do komórki A1 tekst. Musimy wtedy zamiast liczby 10 wpisać w cudzysłowie słowo lub słowa które mają się pokazać.

Możemy też sprawić aby Excel wypełnił kilka komórek na raz. Musimy wtedy wewnątrz funkcji Range wpisać zakres komórek do których wartości mają być wstawione. Na przykład jeżeli wpiszemy A1:D3 to Excel wypełni komórki od A1 do D3.

Usuwanie zawartości komórek

Funkcja Range daje nam też możliwość usuwania tego co znajduje się wewnątrz komórek. Musimy wtedy po kropce zamiast Value wpisać Clear. Oto przykład: Range(„A1”).Clear. Należy jednak pamiętać że polecenie Clear usunie wszystko co się znajduje wewnątrz wskazanej przez nas komórki czyli wartość oraz formatowanie. Jeżeli chcemy usunąć tylko wartości i zostawić formatowanie to musimy użyć polecenie ClearContents.

Kopiowanie za pomocą funkcji Range

Jeżeli chcemy skopiować wartości lub formatowanie z jednego miejsca do drugiego za pomocą funkcji Range to jest to możliwe. Musimy wtedy zamiast Value wpisać Copy i zaraz po tym musimy wskazać miejsce do którego Excel ma wkleić skopiowany tekst. Kawałek kodu który to robi może wyglądać tak: Range(„A1”).Copy = Range(„C5”). Jeżeli chcemy skopiować całą kolumnę, wiersz lub tabelę to musimy wewnątrz funkcji Range wpisać zakres komórek który ma być skopiowany, na przykład: A1:B5.

Funkcja Range wewnątrz MsgBox

Jeśli chcemy to możemy połączyć funkcję Range z funkcją MsgBox którą poznaliśmy w poprzedniej lekcji. Jest to bardzo proste. Musimy tylko napisać MsgBox i zaraz po niej użyć funkcji Range.

Aby obejrzeć następną lekcję to kliknij w ten link: trzecia część kursu Excel VBA. Jeśli chcesz wrócić do poprzedniej strony to kliknij tutaj.

  • Brak produktów w koszyku.